חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית, הערכת נכות או מכתב מהרופא? 

אם נפגעת \ נפצעת \ חלית וכעת אתה מתמודד משפטית מול חברת ביטוח או ביטוח לאומי בנושא אורטופדי, תזדקק להציג בפני בית המשפט את המידע הרפואי הרלוונטי.

לעיתים קרובות תדרש לחוות דעת מומחה אשר תומכת בבקשתך ומגבה את טיעוניך באופן מקצועי והולם.

 

עורכי הדין והשופטים אינם בעלי השכלה רפואית ולכן במקרים אלו קביעתם מתבססת על חוות דעת רפואית כפי שהציג אותה מומחה בתחום.

חוות דעת גם אם אינה מחוייבת בכל תביעה עשויה להיות משמעותית בתביעה וחשוב שתהיה מקצועית, עדכנית ועל פי אמות מידה רפואיות הולמות כדי שתתקבל.

כתיבת חוות דעת הינו תחום מקצוע בפני עצמו הנסמך על הידע והניסיון של המומחה מבחינה מקצועית אך לא פחות גם על הניסיון והידע בתחום המשפט הרלוונטי למקרה.

חוות הדעת חייבת שתעשה בידי מומחה רלוונטי בתחום וכן שאופן כתיבתה, טיעוניה וניסוחיה יהיה כאלו אשר יעמדו בסטדנרטים הנדרשים וברמה המקצועית המתאימה.

 

אילו סוגי חוות דעת נדרשים בד"כ:

 חוות דעת לבתי משפט ולביטוח לאומי נדרשים בד"כ עבור המקרים הבאים: 

  • חוות דעת על ניידות לצורך קבלת תו נכה
  • חוות דעת רפואית אורטופדית
  • חוות דעת משפטית אורטופדית
  • הערכה וקביעת נכות
  • מחלות מקצוע

​​

טרם המפגש מומלץ להצטייד בכל החומר הרפואי הרלונטי כולל בדיקות הדמיה שונות (דיסקים, מסמכים וכדו').

 

סוגי ניתוחים